Изтеглете справка за обектите 2006-2011 в PDF формат

ОБЕКТИ НА ПРОЕКСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ТП ООД ЗА ПЕРИОДА 2000-2013

 
2013г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Реконструкция на пътен участък за свързване на църквата Свети Спас със съществуващия локален път; Реконструкция на части от пътен участък, свързващ крепостта Траянови врата с пътя Ихтиман - Костенец; Туристически информационен център и паркинг, изгледна площадка и екопътеки ПСИ-УСМ ЕООД
2 Ремонт на общински път - „SFO 1370/І-8/ гр.КОСТЕНЕЦ - с.КОСТЕНЕЦ - лет.ВИЛИ КОСТЕНЕЦ” в т.ч. от км.+0,000 до км.+6,300 и от км.+6,300 до км.+9,300 Община Костенец
3 Ремонт пътни настилки на общински път - с.ПОДГОРИЕ - с.ОЧУША /мах.Шатърци - мах.Кулевци – мах.Каменчанци/ - Ремонт на общински път - с.ПЧЕЛИН - курорт ПЧЕЛИНСКИ БАНИ - Ремонт пътна настилка на общински път - SFO 2371/ІІІ-8222, НОВО СЕЛО - КОСТЕНЕЦ - с.ПОДГОРИЕ Община Костенец
4 Ремонт пътна настилка на ул."Славянска" - гр.Момин проход; - Ремонт и изкърпване на пътни настилки от Републиканската пътна мрежа в регулационните граници на населените места в Община Костенец. Община Костенец
5 Извършване на ремонт на пътни настилки на улици в гр. Златица. Община Златица
6 Пасарелки над река Владайска: 1. Пасарелка над река Владайска при стокова борса Зимница; 2. Възстановяване на пасарелка, свързваща ул. “Кожарска” и ул. “Медникарска” над р. Владайска, р-ни Сердика и Подуяне”. Столична община
7 Ремонтни дейности в с. Доброславци, район „Нови Искър”; 1. Рехабилитация на пешеходна пасарелка по продължение на ул. „Панчовица” над река Уршак и укрепване на двата бряга на реката в обхвата на пасарелката; 2. Укрепване на пътен участък на ул. „Уршак” при кръстовище с Доброславско шосе; Столична община
8 Основен ремонт на мостове по Чепинско шосе, в т.ч.: 1.1. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над канал, р-н Нови Искър и 1.2. Основен ремонт на мост по Чепинско шосе над река Лесновска, р-н Нови Искър Столична община
9 Основен ремонт на ул.„Цар Асен” от бул. „П. Евтимий” до бул. „Ген. М. Д. Скобелев”. Столична община
10 Основен ремонт на мост по ул. Жак Дюкло над река Перловска, район Кремиковци Калистратов груп ООД
11 Рехабилитация на мостови съоръжения в кв. Княжево и с. Казичене, в т.ч.: 1.1. Възстановяване на мост по ул. Войнягово при ул. Меча поляна, кв. Княжево. 1.2. Мост по ул. "Горска теменуга" при кръстовище с ул. "Явор", кв. Княжево. 1.3. Водосток по ул." Траянов път", м. "При Митра", с. Казичене. Калистратов груп ООД
12 Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки и тротоарите на всички улици, общински пътища и републикански пътища в границите на 6-та зона на СО ГБС - Инфраструктурно строителство АД
13 "Реконструкция улица при жил.група "Южен Парк" Ул.О.Т.40-П.Т.15* от км 0+000 до км 0+146.54" "ИНЖЕНЕР КОНСУЛТ" ООД
14 Възстановяване на подпорна стена по ул. Люти Дол ДЗЗД ИНТЕР ГРУП
15 Супермаркет "ЛИДЛ" - УПИ II- Обществено обслужване, кв.4, ж.к "Тракия" - гр.Пловдив, Част: Вертикална планировка Калистратов груп ООД
 
 
2012г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Основен ремонт на транспортен възел Надежда Калистратов Груп ООД
2 Изграждане на временен път за достъп до короната на язовирната стена на язовир „Суходол”2 Столична община
3 Училищен комплекс СОР Младост-2 Калистратов Груп ООД
4 TЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС "ДЖЪМБО", - СОФИЯ 3 УПИ XLI 2147,2068 за обсл. дейности, маг,п-г и траф, кв.9, по плана на м. "ДРУЖБА 2", РАЙОН "ИСКЪР", СТОЛИЧНА ОБЩИНА Част: Пътна и Вертикална планировка Калистратов Груп ООД
5 Ремонт улични мрежи и общинска пътна мрежа в Община Костенец Община Костенец
6 Ремонт канализационни мрежи, подпорни стени и мостови съоръжения в гр.Костенец, с.Костенец, курорт Вили Костенец и гр.Момин проход Община Костенец
7 Ремонт на канализационни и водопроводни мрежи и съоръжения в гр. Костенец, с. Костенец и гр. Момин проход Община Костенец
8 Ремонт на пътни настилки на територията на Община Костенец Община Костенец
9 Основен ремонт на мостове и надлези по бул. Ботевградско шосе АМ Хемус АД
10 Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки и тротоарите на всички улици, общински пътища и републикански пътища в границите на 6-та зона на СО ГБС - Инфраструктурно строителство АД
11 Търговско логистичен център за търговия на едро и дребно с инструменти и градинско-селскостопанска техника, подпорни стени и ограда, с. Труд Община Пловдив Калистратов Груп ООД
12 Открит паркинг на Министерство на земеделието Министерство на земеделието и храните
13 Ремонт на 6 бр. пешеходни моста в Южния парк и на пасарелка по продължение на ул. „Забърде” над река Перловска Столична община
14 Изграждане на втора лента за ляв завой на кръстовището бул. „Професор Цветан Лазаров” и бул. „Христофор Колумб” Столична община
 
 
2011г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Подобряване средата на живот в община Чавдар, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи. Агромах ЕООД
2 Изграждане на тръбен водосток за отводняване на пътно кръстовище при км. 14+500 на главен път I-8 Община Драгоман
3 Рехабилитация на пътя до депо Суходол ГБС - Инфраструктурно строителство АД
4 Полагане на основа от НТК, бордюри и асфалтови смеси на обект: Офис сграда на бул. България с подобекти: - покрив гараж; - улица северна; - улица от ОТ267 до ОТ277 кв.59 Манастирски ливади Хидрострой П ЕООД
5 Полагане на основа асфалтови смеси около сграда в студентски град НИКМИ АД
6 Ремонт на бетонова ограда в общински парк, с. Чавдар Община Чавдар
7 Ремонт и реконструкция на прилежащата подземна инфраструктура на пътища и улици в с. Челопеч Пътстрой 92 АД
8 Вертикална планировка за обект Многофункционална сграда с ателиета, жилища, подземен гараж, магазини и трафопост, УПИ II-998, кв.26 м. "Люлин" - 2м.р., район Люлин, гр. София Прогресстрой ЕООД
9 Фрезоване и преасфалтиране на участък от главна алея в Южен парк, гр. София Реалити ТЕРМ ЕООД
10 Обновяване на парк "Гео Милев" - етап от част настилки Столична община
11 Основен ремонт на мост над детелината в кадастрален лист N258 по общински път SOF 1070 (СОП - кв. Филиповци - Иваняне - Банкя), район Люлин Столична община
12 Основен ремонт на пасарелка над ул. Рилска обител и ул. Ив. Чушков в района на 130 СОУ Столична община
13 Мост в аварийно състояние на км 1+500 над р.Нишава на път III-8001 Калотина - Беренде - Каленовци ПП Годеч ЕООД
14 Услуги по есенно-зимно поддържане и лятно почистване на пътища в парк Витоша, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа. ПСИ-АМ-Хемус
 
2010г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Асфалтиране на път за махала "Зимнишки дол", с. Осеновлаг Община Своге
2 Рехабилитация на път IV 16061 Реброво - Ябланица Община Своге
3 Рехабилитация на път IV 16043 за с.Редина Община Своге
4 Рехабилитация на път за мах. Езерище, с.Желен Община Своге
5 Рехабилитация на път за кв.Джиджовица, гр.Своге Община Своге
6 Асфалтиране на част от път 16408 Искрец - Добърчин Община Своге
7 Рехабилитация на път за мах. Добравица, с.Брезе Община Своге
8 Фрезоване и изкърпване на пътната настилка на АМ "Хемус" с плътна асфалтобетонова смес тип А в участъка от км.0+000 до км.13_000 на около 2200м2 АМ Хемус АД
9 Изкърпване на пътища: SFO3208 от км.0+600 до км.2+000, SFO 2201 от км.0+000 до км. 10+800 и изграждане на кръстовище при км. 14+500 на главен път I-8 Община Драгоман
10 Изграждане на мост в аварийно състояние на км. 1+500 над р. Нишава на път III-8001 Калотина - Беренде - Каленовци Пътно поддържане Годеч ЕОД
11 Фрезоване на асфалтобетон, разчукване с хидрочук, изкопни работи и превоз на обект "път София - Банкя /стария път/" Примастрой 21 ООД
12 Текущ ремонт и подъжане на пътните настилки в т.ч.и тротоарите на всички улици,общински пътища и рпубликански пътища в границите на Столична община - I Зона ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
13 Възстановяване на улични и тротоарни настилки след аварийни ремонти по водопроводната мрежа на територията на Столична Община АМ Хемус АД
14 Възстановяване на асфалтова настилка върху новоизграден канал по ул. "Майстор Алекси Рилец" кв. Манастирски ливади, София Станилов ООД
15 База и терминал на дружество "Унифарм" АД в кв. Дървеница, София Унифарм АД
16 Фабрика за полистиролови чинийки с. Голяновци, община Костинброд - вертикална планировка Скиптър ООД
17 Изкърпване на улица с асфалт 20м2 НСБФТР ЕАД
18 Услуги по есенно-зимно поддържане и лятно почистване на пътища в парк Витоша, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа – по обособена позиция 2: Общинска пътна мрежа - район Витоша; район Панчарево Столична община
19 Инвестиционен проект за обект: Основен ремонт на мост над р.Червена на пътя гр.Нови Искър с. Доброславци Столична община
20 Инвестиционен проект за обект: Пасарелка над р. Владайска по ул."Звездица" при училище, кв. Княжево Столична община
21 Ремонт на мост в с. Клисура Столична община
 
2009г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 "Основен ремонт на ул."Симеоново" и ул."Ведрина",район Лозенец Столична община
2 "Изграждане на ул."157" в участъка от О.Т.73в до О.Т.73г,между кв.7а и кв.7,р-н "Изгрев" Столична община
3 "Полагане на асфалт на обект ул."Лафонтен",ул."Г.С.Раковски",ул."Ивайло", "Ген.Славчев",район Банкя Атлас-Балкан ООД
4 "Асфалтов път от ОТ310 до ОТ313 и от ОТ313 до ОТ315 към жилищна сграда в кв.23 м.Гърдова глава,гр.София КОГЕР ЕНД ПАРТНЕРС ЕООД
5 "Ремонт на мост р.Янчовска по пътя за ман."Св.Петка" Бистрица" Столична община
6 "Инженеринг на обект по обособени позиции:  №1"Реконструкция по същетсвуващо положение на ул."132" от ул."Тинтява" до ул."Русаля" между кв.2а и кв.2 Столична община
7 "Ремонт на мост над р.Ракита по ул."Момин камък" с.Долни Пасарел" Столична община
8 "Укрепване на откос по ул."Балканска" с.Клисура Столична община
9 "Зимно поддържане на пътищата от четвъртокласната пътна мрежа на територията на район "Витоша" -сезон 2008 -2009г, Столична Община Район Витоша
10 "Текущ ремонт и подъжане на пътните настилки в т.ч.и тротоарите на всички улици,общински пътища и рпубликански пътища в границите на Столична община - I Зона "ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД
11 "Пътна връзка с път II-81,път свързващ II-81 с асфалтов път за гарата и обслужващ път" "БИЛБОРД" АД
12 Направа на гр.бордюри и полагане на асфалтобетон на детски площадки на територията на "Красно село" Столична община АДЛОН БИЛДЪРС КЪМПАНИ ЕООД
13 "Възстановяване асф.настилка по ул,732 и алея в района на "Боянско гробище" "БОЯНА ПАРК СОФИЯ"-АД
14 "Асфалтиране на площадка на сервизна база "Киров" в кв.Суходол" Станилов ООД
15 "Паважна настилка на площадка пред вила Аглика" "ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
16 Профилиране на основа от несотиран трошен камък и полагане на асфалтови смеси на площадка на фирма Трейс -Ипома АД Трейс Ипома АД
17 Полагане на асфалтови смеси на обект сервиз "Маргел"-Ботеградко шосе ИНТЕР СПОРТ ЕООД
18 Полагане на асфалтови смеси на обект:"Реконструкция на мост на бул.Ляпчев" НИКИФОР КОНДЕВ-В ЕООД
19 Изкопаване на канал 10 м и изкърпване на улица с асфалт 70м2 НСБФТР-ЕАД
20 Реконструкция на път SFO 1400 Костинброд - Пролеша-Хераково ,от км 3+490 - км4+750 Община Костинброд
21 Изграждане на пътна връзка на прилежащите улици с моста над река Янчовска Столична община
22 Възстановяване на носеща способност на улици по съществуващо положение по съвременни технологии" Втора обособена позиция:зона с обхват граница на СО бул."Цариградско шосе", бул."Цар Освободител",бул."Княгиня М.Луиза",бул."Рожен",път II - 16 Столична община
23 Вертикална планировка на бензиностанция при входа на гр.Драгоман ЕТ "АРКТИС СИСТЕМС"
24 Вертикална планировка на "Фабрика за полистиролови чинийки с .Голяновци община Костиброд" КАПИТОЛ ГРУП ЕООД
25 Инженеринг на обект по обособени позиции:  №2 "Изграждане на ул."Ручей" район Банкя кв.Михайлово Столична община
26 Полагане на асфалтови смеси на индустриална сграда на пътя на Костинброд - Голяновци БЕСТСТРОЙ ООД
 
2008г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Преасфалтиране на ул. "Тракийска могила" район "Кремиковци"кв.Ботунец Столична община
2 Изграждане на временен път в м.Левски,к-с Ботевградско шосе-север,кв.364 Столична община
3 Преасфалтиране на ул."13" район "Кремиковци", с. Долни Богров Столична община
4 Преасфалтиране на ул."Мургаш"от ул."Мито Войнишки" до ул."Илия Велинов", район Панчарево, с.Казичене Столична община
5 Преасфалтиране на ул. "Чемшир" от ул."Ламар" до ул. "Папрат", кв. Драгалевци, район Витоша Столична община
6 Основен ремонт на ул."Караджин" от ул."Альовица" до ул. "Заградена поляна" с.Лозен, район Панчарево Столична община
7 Преасфалтиране на ул. "Искър" от ул. "Патриарх Герман" до ул. "Иглика" с.Герман, район Панчарево Столична община
8 Основен ремонт на ул. "Симеоново" и ул. "Ведрина", район Лозенец Столична община
9 Реконструкция на ул."132" от ул. "Тинтява" до ул."Русаля" Столична община
10 Изграждане на ул."157" от ОТ73в до ОТ73г между кв.7а и кв.7, район "Изгрев" Столична община
11 Ремонт на мост над р.Ракита по ул. "Момин камък", с. Долни Пасарел Столична община
12 Укрепване на откос по ул. "Балканска", с. Клисура Столична община
13 Ремонт на мост над р.Янчовска по пътя за ман."Св.Петка"с. Бистрица Столична община
14 Изграждане на ул. "Ручей", район Банкя, кв.Михайлово Столична община
15 Жилищен комплекс "Свети Георги"м.Симеоново-Драгалевци II ч., район Витоша Тера Топ ООД
16 Изграждане на уличен водопровод по ул."410"от О.Т.512 до О.Т.60, м.Симеоново-Драгалевци II ч., район Витоша Тера Топ ООД
17 Ремонт на асфалтова настилка обект Чипита България Чипита България АД
18 Селище Делта Хил, с.Кладница "ДЕЛТА ИМОТИ" ООД
19 Полагане асфалтова настилка около терминал на фирма Александър Логистикс ООД Александър Логистикс ООД
20 Зимно поддържане IV клас пътища район Витоша Столична Община Район Витоша
21 Полагане плътен асфалтобетон ул.Лафонтен, ул. Раковски, ул. Ивайло, район Банкя Атлас-Балкан ООД
22 Вертикална планировка жилищен блок 3,м.Драгалевци Домокат АД
23 Проектиране реконструкция на път IV-81011 Костинброд - Пролеша - Хераково, от км. 1+200 до км. 3+650 Община Костинброд
24 Реконструкция на ул. "Витан" от ОК 28 до ОК 46, с.Петърч Община Костинброд
25 Текущ ремонт и поддържане на пътни настилки на улици, общински пътища и републикански пътища в СО райони:Студентски, Лозенец, Витоша, Младост, Изгрев ГБС Инфраструктурно Строителство АД
26 Пътна връзка с път II-81, път свързващ II-81 с aсфалтов път за гара и обслужващ път Община Костинброд
27 Площадка на фирма Трейс Ипома Трейс Ипома АД
 
2007г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 СМР част ВиК "Жилищен комплекс, находящ се в с. Кладница, община Перник "ДЕЛТА ИМОТИ" ООД
2 Изграждане на ул. 23-та с. Драговищица община Костинброд Община Костинброд
3 Подмяна на магистрален водопровод и изграждане на канализация по ул. Момчил войвода гр. Костинброд Община Костинброд
4 Реконструкция на ул. Момчил войвода от жп прелез до моста на р. Белица, гр. Костинброд Община Костинброд
5 Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на всички улици, общински пътища и републиканските пътища в СО райони: Триадица и Студентски ГБС Инфраструкт урно строителство АД
6 Пътна настилка, бордюри и асфалтови работи на площадка на фирма "Ипома" Трейс Ипома АД
7 Изграждане на водомерни шахти с външни водопроводни връзки към жилищни сгради и ревизионни шахти и външни канални връзки "ДЕЛТА ИМОТИ" ООД
8 Зимно поддържане на IV ти клас пътища. Местонахождение Столична община Столична Община Район Витоша
9 СМР за вертикална планировка на обект "Търговско административен комплекс Еником-М ГБС - София АД
10 Вертикална планировка жилищен блок 2 м.Драгалевци - разширение север кв.96б Домокат АД
11 Асфалтови работи на промишлена площадка на "София мед" АД АГРОМАШ -КО ЕООД
12 Водопровод, канализация, пътна връзка и вертикална планировка към терминал и офис сграда на фирма ДОРМА БАЛКАН ЕООД ДОРМА БАЛКАН ЕООД
13 Профилиране на основа от несортиран трошен камък и полагане на асфалтови смеси на ул. зад бл. 501 в Младост 1А ДЕТЕЛИНА 2005 ООД
14 Пристройка и надстройка на мебелна къща "Лабиринт" - вертикална планировка Агрогруп Екзакт ООД
15 Асфалтови работи гр. Банкя - Военно подделение Топлико ООД
16 Магазин "Билла" - кв. Младост, гр. София - Пешеходни алеи и тротоари БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД
2006г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Ремонт и поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
2 Зимно поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
3Аварийно възстановяване на пътен участък - свлечен откос и пътни принадлежности на път І - 6/Саранци - Гълъбец - -Буново/ км. 156+620 И А П - О П У София
4 Зимно поддържане - ІV-ти клас пътища Столична Община Район Витоша
5 Ремонтни работи на пътни настилки на улици без МГТ и др. видове работи по трансп. инфраст.на терит. на р-н "Младост" за 2006г." СО Район Младост
6 Стопански двор - парцели І и VІ с.Голяновци - общ. Костинброд Скиптър ООД
7 Бизнесцентър кв."Бояна"-София ИКГ ЕООД гр. Варна
8 Рехабилитация на ул."Охрид" гр.Костинброд - подмяна уличен водопровод и пътна част Общ. Администр. Костинброд
9 Вертикална планировка площодка на фирма "ТРЕЙС - ИПОМА" АД Трейс Ипома АД
10 Вертикална планировка на печатница "СПЕКТЪР" Софийски Имоти ООД
11 Полагане на асфалтови смеси около складова и ифис сграда да терминал "DHL" ЕВРОБИЛДСТРОЙ ХОЛДИНГ ЕАД
12 Улица кв.96 б О.Т. 83,82,80а,79,78,87,80а кв. ДРАГАЛЕВЦИ гр.София Домокат АД
13 Жищни сгради, м.Драгалевци-Разширение север, кв.96б - улични водопроводи Домокат АД
14 Полагане на асфалтови смеси - обект "Дойран" Агрогруп Екзакт ООД
15 Асфалтови работи на тенис корт Лилия Христова
16 Жилищна сграда - Желеви УПИ ІІ 24-19,кв.104 "Г",гр. Банкя - улици и алеи Димитър Желев
17 Ваканционно селище "Божурленд" гр.Банско БЕА-74 ООД
18 Водопровод, канализация, пътна връзка и вертикална планировка към терминал и офис сграда на ф-ма "ДОРМА БАЛКАН" ЕООД ДОРМА БАЛКАН ЕООД
19 Полагане на асфалт пред офис сграда със складове - "Промимекс" гр. София Курортно Строителство ООД
20 Полагане на асфалт на площадка пред жилищна сграда с магазини м.М.долина Станилов ООД
21 Асфалтови работи на обект млекопреработвателно предприятие-гр.Костинброд "ГРАНИТ 90 - ЦИНЦОВА" ЕООД
22 Екологично вилно селище "Delta Hill" село Кладница община Перник - Външни водопроводи и канализация "ДЕЛТА ИМОТИ" ООД
23 Уличен водопровод Ф110 по бул. "Христо Ботев"- предгаров площад гр. София "ЕКСПРЕС - ДОНЧЕВ" ООД
24 Производство на бетон и бетонови изделия - бетонов възел "Саранци" П С И
2005г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Ремонтни работи на пътни настилки на улици без МГТ и др. видове работи по трансп. инфраст.на терит. на р-н "Младост" за 2004г." СО Район Младост
2 Рехабилитация СОП /Софийски околовръстен път/ - северна дъга И А П - О П У София
3 Ремонт и поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
4 Зимно поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
5 Рехабилитация път І - 1 при хан Богров И А П - О П У София
6 Ремонтновъзстановителни работи на път ІІ-6004/пътна връзка Г. Малина И А П - О П У София
7 Пъг ІІ-81"София-Лом" подпорна стена от км.29+024 до км.29+154 и съоръжения И А П - О П У София
8 Път ІV - 60031 Горно Камарци - Стъргел Община Горна Малина
9 Корекция и укрепване на дере в с. Долно Камарци Община Горна Малина
10 Възстановяване на улици в с. Долно Камарци Община Горна Малина
11 Авариен ремонт на сводест мост с. Долно Камарци Община Горна Малина
12 Проект на мост с отвор 8 м с. Долно Камарци Община Горна Малина
13 Възстановяване на мост с отвор 8 м в с. Долно Камарци Община Горна Малина
14 Проект на мост с два отвора по 10 м с. Долно Камарци Община Горна Малина
15 Възстановяване на мост с два отвора по 10 м в с. Долно Камарци Община Горна Малина
16 Аварийно възстановяване на улица 46-163 в с. Долно Камарци Община Горна Малина
17 Увеличаване пропускателната способност и укр. Коритото на р.Макоцевска Община Горна Малина
18 Увеличаване пропускателната способност на р.Стъргелска с. Стъргел Община Горна Малина
19 Възстановяване на улични настилки на разрушени улици с. Стъргел Община Горна Малина
20 Възстановяване на улици с ОТ 284-31;ОТ 81-143;ОТ 78-70;ОТ 8-226-227 с.Стъргел Община Горна Малина
21 Възстановяване на улица,ОК 72-96 и въст. и укрепване на мост с.Г. Камарци Община Горна Малина
22 Изчистване и укрепване свлачище на път ІV-37106 проход "Арабаконак Община Горна Малина
23 Възстановяване на земен конус и изграждане бетонови крила на мост на река Макоцевска по път ІV - 10519 Община Горна Малина
24 Възстановяване на земно легло, пътна основа и разрушена асфалтова настилка на път ІV - 60033 "Долно Камарци - Стъргел" Община Горна Малина
25 Зимно поддържане  - ІV-ти клас пътища Столична Община Район Витоша
26 Временен път и площадка за балиране на бит. отпадъци - кв. Требич "Пътностроителна техника" АД
27 Рехабилитация на ул."Стамболийски" от ОК 510-ОК756 Общ. Администр. Костинброд
28 Ремонт на път Царичина - м-ла Червена ябълка Общ. Администр. Костинброд
29 Ремонт водосток на път ІV - 81014 "Царичина - Чибаовци" Общ. Администр. Костинброд
30 Мост над река "Крива река" Общ. Администр. Костинброд
31 Асфалтови работи, доставка и монтаж на нови съоръжения на ГКПП Калотина Обл. администрация Соф. област
32 Доставка и монтаж на предпазна ел. ограда на ГКПП-Калотина Обл. администрация Соф. област
33 Полагане на асфалтобетон в "Млекопреработвателно п-тие гр. Костинброд "Гранит" - 90
34 Ремонт на път с. Брезе "Пътстрой 92" АД
35 Ремонт на път с.Томпсън "Пътстрой 92" АД
36 Ел. захранване на жил. блок кв. 860 м.Триъгълника - трафопост "Геокон-инженеринг" ЕООД
37 Ремонт пътни настилки на територията на ЦЕРБ "ЦЕРБ" АД
38 Изграждане на водопровод във военноисторически музей "НУФУ" ООД
39 Изкърпване на улица с. Казичане /Царска гара - ОП "Александър логистика" ООД
40 Производство на бетон и бетонови изделия - бетонов възел "Саранци" "П С И"
41 Ремонт на пътни настилки след водопроводни аварий "Софийска вода" АД
42 Ремонт и поддръжка на водоснабдителната система на територията на Столична общинатериторията на Столична община "Софийска вода" АД
43 Изграждане на външни водопроводи на терит. на Столична община"Софийска вода" АД
 
2004г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Подобряване на технико-експлоатационното сьстояние на
ГКПП "КАЛОТИНА" и подход по пьт I-8 И А ПЪТИЩА
2 Технически проект "Подобряване на технико-експлоатационното
сьстояние на ГКПП "КАЛОТИНА" - подход по пьт I-8 И А ПЪТИЩА
3 Технически проект "Подобряване на технико-експлоатационното
сьстояние на ГКПП "КАЛОТИНА" - паркинг леки коли И А ПЪТИЩА
4 Технически проект "Подобряване на технико-експлоатационното
сьстояние на ГКПП "КАЛОТИНА" - изгр. тротоар и кабелен колектор И А ПЪТИЩА
5 Път ІІ-81 /София-Лом/Подпорна стена и съоръжения И А П - О П У София
6 Укрепване на свлечен откос на насип, предвиждане на мероприятия
за отводняване на авариралия у-к на път І-1 Ботевград С-я км.206+310 И А П - О П У София
7 Технически проект укрепване на свлечен откос на насип, мероприяти
за отводняване на авариралия у-к на път І-1 Ботевград С-я км.206+310 И А П - О П У София
8 Укрепване на свлечен откос на насип, възстановяване на разрушена
подпорна стена при км. 202+800 на път Ботевград София И А П - О П У София
9 Технически проект укрепване на свлечен откос на насип, възстановя-
разрушена подп. стена при км. 202+800 на път Ботевград София И А П - О П У София
10 Преустройство на пътно кръстовище при км 41+000 на път І-8 И А П - О П У София
11 Технически проект преустройство на пътно кръстовище
при км 41+000 на път І-8 И А П - О П У София
12 Ремонт и поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
13 Зимно поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
14 Търговско складова база "Загато" АД ЗАГАТО АД
15 Ремонтни работи на пътни настилки на улици без МГТ и др. видове
работи по трансп. инфраст.на терит. на р-н "Младост" за 2004г." СО Район Младост
16 ТЦ "Доверие Бриколаж" Младост - паркинг АТ Инженеринг
17 Асфалтополагане ул. Позитано АТ Инженеринг
18 Сервиз "Фортранс" - подход АТ Инженеринг
19 Терминал "Транспрес"- Аерогара София Транслог АД
20 Път ІV - 60031 Горно Камарци - Стъргел Община Горна Малина
21 Баскетболни игрища в УПИ VІІІ,кв 114 м. Овча купел СЕБЦ и ФДС
22 Зимно поддържане  - ІV-ти клас пътища Столична Община Район Витоша
23 Отстраняване на повреди на мост ул. Обединена гр. Костинброд Община Костинброд
24 Актуализация на проект:"Реконструкция на път ІV-81014 за с.Градец" Община Костинброд
25 Ремонт стом. парапети и монт. еластична ограда на мост на р.Белица Община Костинброд
26 Ремонт на асфалтов настилка на път ІІ-81 София - Лом Община Костинброд
27 Ремонт на пътни настилки след водопроводни аварий "Софийска вода" АД
28 Ремонт и поддръжка на водоснабдителната система на
територията на Столична община "Софийска вода" АД
29 Изграждане на външни водопроводи на терит. на Столична община "Софийска вода" АД
2003г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Изграждане на ул. Руен в гр. Костинброд Община Костинброд
2 Реконструкция на участъци от път ІV 810011 Костинброд - Пролеша
км. 0+000 - 3+800; и полагане на износващ пласт на мост на р. Блато
с подходи от път ІV 81012 - Голяновци Община Костинброд
3 Реконструкция на на ул. Христо Смирненски Община Костинброд
4 Реконструкция на на ул. Иван Асен Община Костинброд
5 Реконструкция на на ул. Мургаш Община Костинброд
6 Реконструкция на на ул. Дравски бой Община Костинброд
7 Реконструкция на на ул. Страцин Община Костинброд
8 Изграждане на тротоари по ул. Раковски по плана на гр. Костинброд Община Костинброд
9 Ремонт и поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
10 Зимно поддържане републикански пътища-р-н София,Елин Пелин И А П - О П У София
11 Зимно поддържане ІV-ти клас пътища Столична Община Район Витоша
12 Зимно поддържане ІV-ти клас пътища Община Горна Малина
13 Пътни алеи - аерогара София - ЛОТ В2 Хидрострой ООД
14 Ремонт на пътни настилки след водопроводни аварий "Софийска вода" АД
15 Ремонт и поддръжка на водоснабдителната система на
територията на Столична община "Софийска вода" АД
16 Изграждане на външни водопроводи на терит. на Столична община "Софийска вода" АД
17 Доставка и полагане на асфалтова настилка - площадка на Унимекс Унимекс ООД
18 Доставка и полагане на асфалтова настилка - път ІV 60311 с. Брежане -
с. Габровдол Община Перник
2002г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Основен ремонт на"Път ІІІ - 638 Божурище Гурмазово" И А П - О П У София
2 Текущ рем. и поддържане и зимно поддърж. - р-н София І,Елин Пелин И А П - О П У София
3 Ремонтни работи на мост над р.Блато с изграждане на подходи Община Костинброд
4 Възстановяване на асфалтови настилки по ул."Я.Забунов" Община Костинброд
5 Проучване и проектиране на: "Реконструкция на ул.Преспа" Община Костинброд
6 Реконструкция на улица "Преспа" в гр. Костинброд Община Костинброд
7 Възстановяване пътни настилки след водопроводни аварий "Софийска вода" АД
8 Ремонт и поддръжка на водоснабдителната система на
територията на Столична община "Софийска вода" АД
9 Ремонт пътна настилка "Път ІV-60033 Долно Камарци - Стъргел" Община Горна Малина
10 Производство на бетон и бетонови изделия БЦ "Саранци"
2001г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Среден ремонт на "Път ІІ - 62 Дупница - Самоков" И А П - О П У София
2 Основен ремонт на "Път ІІІ - 638 Божурище Гурмазово" И А П - О П У София
3 Освежаване на "Път ІІІ-813 Драгоман-Габер-Врабча" И А П - О П У София
4 Освежаване на "Път ІІІ-811 Сливница-Гълъбовци Гургулят И А П - О П У София
5 Освежаване на "Път ІІІ-3165 Сливница-Алдомировци-Габер" И А П - О П У София
6 Освежаване на "Път ІІІ-638 Божурище-Делян /през Пожарево/ И А П - О П У София
7 Изграждане на "Път Момин проход - Костенец и мост" И А П
8 Път ІV-81029 "Ремонт на път "Берковица - хижа Ком"" Община Берковица
9 Път "Костинброд-Петърч" ремонт мост над р.Блато и асфалтиране Община Костинброд
10 Ремонт улица "Шабовица" в гр.Берковица Община Берковица
11 Ремонт пътна настилка "Път ІV-60033 Долно Камарци - Стъргел" Община Горна Малина
12 Изграждане на газстанция "СИНВЕСТ" "СИНВЕСТ" ООД
13 Вертикална планировка "Газостанция и бензиностанция СТИВИ 2000" "СТИВИ" ООД
14 Асфалтови работи на обект:"Търговски комплекс Киров-ж.к.Люлин" Станилов ООД
15 Производство на бетон и бетонови изделия БЦ "Саранци"
2000г
  № ВИДОВЕ РАБОТИ ИНВЕСТИТОР
1 Среден ремонт на "Път ІІІ - 646 Копривщица - гара Копривщица" И А П - О П У София
2 Среден ремонт на "Път ІІ - 62 Дупница - Самоков" И А П - О П У София
3 Ремонт рампите на кантар на УПТР към ГУП , ГКПП "Калотина" И А П - О П У София
4 Ремонтни работи на "Път ІІІ - 638 Божурище Гурмазово" И А П - О П У София
5 Ремонт асф настилки и съоръжения на път ІV"Божурище - Сливница" И А П - О П У София
6 Ремонт асф. настилки път ІІ-18 "Околовръстен път София" О П У - София
7 Ремонт пътна настилка "Път Бистрица - Панчарево" О П У - София
8 Вертикална планировка "Ваканционно селище - ЮНИОН-ВИЛИДЖ" Юнионбанк
9 Изкърпване асфалтови настилки на Община Своге В и К ЕООД - София
10 Ремонт пътна настилка "Път ІV-60013 Горно Камарци - Стъргел" Община Горна Малина
11 Ремонт асфалтова настилка "Път с. Градец" Община Костинброд
12 Вертикална планировка "Газостанция до стадион Локомотив-Стиви" "СТИВИ" ООД
13 Асфалтови работи на "Газстанция Топливо" гр. Самоков "Топливо" АД
14 Производство на бетон и бетонови изделия БЦ "Саранци"

Услуги

  • Строителство на пътища
  • Строителство на съоръжения
  • Строителство на сгради
  • Проектиране на пътища
  • Проектиране на съоръжения

  • Земни работи
  • Вертикална планировка
  • Рехабилитация на улици
  • Външни водопроводи и канализация
  • Паркови пространства

Намерете ни

За връзка с нас

171 Булевард Европа
София, 1331
Телефон: +359 2 995 00 66
Факс: +359 2 827 05 28
E-mail: baza@psi-bg.com