Услуги

  • Строителство на пътища
  • Строителство на съоръжения
  • Строителство на сгради
  • Проектиране на пътища
  • Проектиране на съоръжения

  • Земни работи
  • Вертикална планировка
  • Рехабилитация на улици
  • Външни водопроводи и канализация
  • Паркови пространства

Намерете ни

За връзка с нас

171 Булевард Европа
София, 1331
Телефон: +359 2 995 00 66
Факс: +359 2 827 05 28
E-mail: baza@psi-bg.com